Quick Timeline Checklist

Application

Timeline

Small/ Micro Productions

10 working days

Filming in Parks application

10 working days

Residents Letters notification

2 – 4 Weeks depending on location

Temporary Structures Specifications

28 days

Distribution of product – Sampling

28 days

Henrietta Street permit and notification

3-4 Weeks depending on size of production

Large Productions

4 Weeks

Commercial Filming application

5 working days

Parking Suspensions application

5 Working days

Road Closures application

6 Weeks

Positioning of Equipment or Vehicle

7 working days

 

Application

Included Y/N

Filming Application Form

 

Risk Assessment

 

Company Safety Statement

 

Insurance with specific indemnity

 

Production Schedule (if applicable)

 

Site Plan/ Reinstatement Plan (if applicable)

 

Residents Letter

 

Other application Forms (if applicable)

 

Gearr-sheicliosta Amlíne

Iarratas

Amlíne

Léiriúcháin Bheaga / Mion-Léiriúcháin

10 lá oibre

Iarratas ar Scannánaíocht i bPáirceanna

10 lá oibre

Fógra maidir le Litreacha do Chónaitheoirí

2 – 4 Seachtaine, ag brath ar an suíomh

Sonraí Struchtúr Sealadach

28 lá

Dáileadh na táirge – Sampláil

28 lá

Cead agus fógra maidir le Sráid Henrietta

3-4 Seachtaine, ag brath ar mhéid an léiriúcháin

Léiriúcháin Mhóra

4 Seachtaine

Iarratas ar Scannánaíocht Tráchtála

5 lá oibre

Iarratas ar Pháirceáil a chur ar Fionraí

5 lá oibre

Iarratas ar Bhóithre a dhúnadh

6 Seachtaine

Láithriú Trealaimh nó Feithicle

7 lá oibre

 

Iarratas

San áireamh T/N

Foirm Iarratais Scannánaíochta

 

Measúnú Riosca

 

Ráiteas Sábháilteachta an Chomhlachta

 

Árachas le slánaíocht faoi leith

 

Sceideal Léiriúcháin (más bainteach)

 

Plean Láithreáin/ Plean Athchuir (más bainteach)

 

Litir do Chónaitheoirí

 

Foirmeacha eile Iarratais (más bainteach)

 

Close Search Window