Contact Us

Déan Teagmháil Linn

This site is designed to provide producers, location managers, students, citizens/residents, and other interested parties with information about filming in Dublin city. If, for any reason, you are unable to find the information you need here on the website, are experiencing an issue, or have a suggestion on how we can improve our services, please reach out and contact us.

Queries are not monitored on a constant basis and are only addressed during business hours.

Dearadh an láithreán seo chun eolas a chur ar fáil do léiritheoirí, bainisteoirí suímh, mic léinn, saoránaigh/cónaitheoirí, agus páirtithe leasmhara eile maidir le scannánaíocht i gcathair Bhaile Átha Cliath. Más rud é, ar chúis ar bith, nach féidir leat an t-eolas atá de dhíth ort a aimsiú ar an láithreán gréasáin, nó má tá fadhb agat, nó moladh i dtaobh conas is féidir linn ár seirbhísí a fheabhsú, déan teagmháil linn le do thoil.

Ní dhéantar monatóireacht rialta ar cheisteanna agus ní thugtar aghaidh orthu ach amháin le linn uaireanta oibre.

Dublin City Council Film office

Culture, Recreation and Economic Services | Dublin City Council

Block 4, Floor 0, Civic Offices, Wood Quay, D08 RF3F.

  1. 353 1 222 2242/  222 2679  E: [email protected] W: Dublincity.ie

T: @events_DCC

Oifig Scannán Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Seirbhísí Cultúir, Áineasa & Eacnamaíochta |  Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath

Bloc 4,Urlár 0,  Oifigí na Cathrach, An Ché Adhmaid, D08 RF3F, Éire.

Teil:. 353 1 222 2242/  222 2679  R: [email protected]  W: Dublincity.ie 

T: @events_DCC

Dublin City Council – Film Office

The Film Office is part of Dublin city local government offices.

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath – Oifig Scannán

Tá an Oifig Scannán mar chuid d’oifigí rialtais áitiúil Chathair Bhaile Átha Cliath.

Our Staff

Lynn Daly
Film Liaison Officer

+353 1 222 2679
+353 1 222 2242

Paula Fahey
Filming & Events

+353 1 222 5253

+353 1 222 2242

Close Search Window